Búsqueda:       
 
Proyectos Encontrados
 
 
Medios de pago
Sepa cómo prevenir los fraudes en los medios de pago -Proyecto Catálogo
Año 2009
Entidades colaboradoras: República Checa (SCS), Italia (FEDERCONSUMATORI), Lituania (LNCF), Rumania (ANPCPPS), Eslovaquia (ASC), Elovenia (MIPOR).
Proyectos Internacionales
 
 
Evite problemas con tarjetas y otros medios de pago
El consumidor ante los fraudes en los medios de pago -Proyecto Seminarios
Año 2009
Entidades colaboradoras: República Checa (SCS), Italia (ADICONSUM), Lituania (LNCF), Rumanía (ANPCPPS), Eslovaquia (ASC), Eslovenia (MIPOR), Bulgaria (BNAP).
Proyectos Internacionales
 
 
Documental ENDEUTATS
sobre la teranyina
CATALUNYA: Endeutats ens mostra, a través d'un seguiment de quatre famílies de diferents nivell adquisitiu i procedència, com el sobreendeutament ha afectat i afecta les seves vides.
Año 2009
Entidades colaboradoras: Fundació Quepo y Débitas
Proyectos Autonómicos
 
 
O aforro-investimento en Galicia a exame
GALICIA: O aforro-investimento en Galicia a exame: Aforrar en tempos de crise
Año 2009
Entidades colaboradoras: Patrocinado por la Conselleria de econommia e industria de la Xunta de Galicia y el Instituto Galego de consumo
Proyectos Autonómicos
 
 
Guia sobre Consum Financer
En les societats modernes, cada vegada més finançades i amb productes i serveis cada vegada més complexos, és necessari prendre punts de referència per saber on podem col·locar amb seguretat els nostres recursos de la manera més productiva i més adequada a les nostres preferències i necessitats.
Año 2009
Entidades colaboradoras: Patrocinado por la Generalitat de Catalunya y la Agència Catalana del Consum
Proyectos Autonómicos
 
 
Hipotecas, sobre- endeudamiento
Alternativas y medidas de respuesta a los problemas de sobreendeudamiento familiar y la grave situación hipotecaria de los consumidores
Año 2009
Proyectos Nacionales
 
 
AICEC-ADICAE Y LA LUCHA CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO
Amb la pujada de l'Euribor fins al seu màxim històric i l'augment vertiginós de l'atur, moltes famílies s'han vist forçades a conviure amb el risc d'embargament dels seus habitatges. El sector més afectat a Catalunya va ser el de la immigració. Aquest díptic pretén orientar i informar dels actuals recursos i mesures per afrontar aquesta situació, així com les principals reivindicacions de la nostra Plataforma Hipotecària.
Año 2009
Proyectos Autonómicos
 
 
L'Economía familiar en situacions d'endeutament excessiu
Aquesta guia reflecteix el greu problema de sobreendeutament al que milers de famílies s'han d'enfrontar cada dia. Pretén donar a conèixer mètodes i pràctiques que facin que aquesta situació comenci a disminuir o almenys intentar evitar-la. Sàpiga com controlar despeses, conegui la seva situació financera real i els seus drets davant bancs, caixes i altres entitats.
Año 2009
Proyectos Autonómicos
 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email