Búsqueda:       
 
Proyectos Encontrados
 
 
CONOZCA SU HIPOTECA QUÉ SABER, QUÉ MIRAR. Guía práctica sobre el préstamo hipotecario
La compra de una vivienda es la decisión económica más importante para los consumidores y familias malagueñas. El elevado precio de ese bien exige para los consumidores buscar fórmulas de financiación que normalmente consisten en el préstamo hipotecario.
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
SISTEMAS EXTRAJUDICIALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONSUMO
SISTEMAS EXTRAJUDICIALES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONSUMO
Año 2015
Proyectos Nacionales
 
 
Los consumidores ante los seguros
Los consumidores continuamente son víctimas de abusos y malas prácticas por parte de las compañías de seguros. AICAR-ADICAE pretende arrojar luz al mundo de los seguros para un consumidor bien informado.
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
L'estalvi-inversió. Coneix els teus drets per no caure al parany dels bancs!
Els productes financers s'han de comercialitzar amb informació clara, senzilla i transparent i de manera adequada al perfil de cada client o clienta. Per tal de no caure als paranys de la banca aprèn els principals trets de cada producte per esdevenir així una persona crítica i responsable amb els teus diners!
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
Els teus primers poroductes bancaris. Coneix els teus drets i mou-te amb garanties!
"Sóc Jove. Tinc il·lusions, idees i projectes que, sovint, requereixen una organització dels meus diners. Arriben llavors els primers contactes amb les entitats bancàries i els primers productes tant per estalviar els diners que tinc com per demanar-ne si en necessito?. Aquest fulletó et servirà per anar ben preparat i conèixer què és i què implica cada producte; quins són els riscos i les condicions de la banca i esdevenir així una persona crítica i responsable amb els teus diners!
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
Ho cobreix l'assegurança?
Les assegurances cada cop ocupen una part més important en el pressupost familiar. Tanmateix, encara existeix molt desconeixement entorn d?aquestes, tant a l?hora de contractar-les, com en relació a les seves cobertures o l?anul·lació de les mateixes. Informa't i coneix els teus drets!
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
Informa't abans de contractar un préstec hipotecari
Un préstec hipotecari és un contracte mitjançant el qual una entitat bancària presta una quantitat de diners a canvi del compromís de tornar-li l'import més els interessos corresponents. Aquest fulletó et servirà per anar ben preparat i conèixer què és i què implica la seva contractació.
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
Negociem? Alternatives als problemes de pagament d'una hipoteca
La crisi econòmica actual ha ocasionat canvis dins d'una mateixa unitat familiar que posa en perill fer front al pagament de la quota hipotecària. Coneix les atlernatives als problemes de pagament d'una hipoteca.
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
Les claus del consum elèctric. Que no decideixin per tu!
Els augments constants del preu de l'electricitat i les modificacions del model només serveixen per a pagar un dèficit tarifari acumulat amb els anys. Davant d'aquesta situació, és necessari entendre com funciona el sistema de tarifes i quines accions podem fer les persones consumidores per a estalviar i reclamar els nostres drets.
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
Compres a distància. Coneix els teus drets. Que no et pesquin!
Cada vegada som més les persones que fem ús de la compra a distància, per la seva immediatesa i comoditat. Per tal d'evitar fraus, aprèn els principals drets per esdevenir responsable i crítica en les teves compres. "Són relacions de consum a distància les formalitzades sense la presència física simultània de la persona empresària i la persona consumidora, si l'oferta i l'acceptació es fan exclusivament per mitjà de tècniques de comunicació a distància. Aquestes tècniques són: via telefònica, electrònica
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
El consum de telecomunicacions
Les telecomunicacions es troben incloses en els serveis d'interès general. Es tracta del sector més reclamat a causa de les males pràctiques desenvolupades per les empreses durant els últims anys. Informa't i reclama amb AICEC-ADICAE!
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
 
Consumo financiero responsable
En la presente guía queremos dar unas pautas básicas y concienciar a los consumidores de que tomando una actitud activa y responsable en sus relaciones de consumo pueden mejorar su calidad de vida y evitar situaciones de endeudamiento excesivo.
Año 2015
Proyectos Autonómicos
 
ADICAE - Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España
ADICAE Servicios Centrales: c/Gavín, 12 local, 50001 ZARAGOZA (España).
N.I.F. G50464932. Inscrita con el N° 5 en el registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional de Consumo de España. Email