Els principis bàsics per estalviar i invertir

Informació per als consumidors en matèria d'Estalvi-Inversió

Els constants problemes que han anat sorgint en l'àrea d'estalvi-inversió en el nostre país i la complexitat major d'aquest sector requereix cada vegada més d'una orientació i informació neutral per als consumidors de serveis i productes financers, encara més en els referents a estalvi-inversió. AICEC-ADICAE garanteix aquesta informació als consumidors.

DESCARREGUI ELS ARXIUS EN FORMAT ÀUDIO MP3

INTRODUCCIÓ
PRINCIPIS D' ESTALVI – INVERSIÓ
CONSELLS D' ESTALVI-INVERSIÓ
EVITAR ELS “XIRINGUITOS FINANCERS”
FONS DE GARANTIA D'INVERSIONS
COM RECLAMAR
LES EMPRESES DE SERVEIS D'INVERSIÓ
TIPUS DE PRODUCTES D'ESTALVI-INVERSIÓ (I)
TIPUS DE PRODUCTES D'ESTALVI-INVERSIÓ (II)
DESPESES, TARIFES I COMISSIONS EN ELS PRODUCTES D'INVERSIÓ
DRETS I RESPONSABILITATS DE L'ACCIONISTA EN LES  GRANS EMPRESES COTITZADES
LES ORDRES DE VALORS

Amb el Suport:  
El contingut d'aquestes enregistraments és responsabilitat exclusiva de l'Associació. Enregistraments realitzats per: Ràdio Martorell

 

© AICEC-ADICAE: Reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no pot ser reproduït ni parcialment ni totalment, ni trasmes ni regestritat per cap sistema de recuperació d'informació, en ninguna forma ni per cap mitjà sense el permís previ, per escrit, d'AICEC-ADICAE, Associació d’ Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. email